MIÉLING POÉ BASA INDUNG INTERNASIONAL

MIÉLING POÉ BASA INDUNG INTERNASIONAL

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun,Wargi Salikur. SMAN 21 Bandung dina miéling Poé Basa Indung Internasional, ngayakeun sababaraha kagiatan mangrupa lomba ogé talk show pikeun ngaronjatkeun ajén kasundaan. Dina acara ieu medar ngeunaan Poé Basa...