SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

KELUARGA BESAR SMAN 21 BANDUNG MENGUCAPKANSELAMAT DAN SUKSES ATAS KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII SMAN 21 BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2020-2021SEMOGA ILMU YANG DIPEROLEH BERMANFAAT DI MASA DEPAN
SEKOLAHKU, RUMAH KEDUAKU

SEKOLAHKU, RUMAH KEDUAKU

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah telah melakukan berbagai usaha, diantaranya dengan mengembangkan kurikulum, sistem pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan pengadaan materi ajar, serta berbagai pelatihan bagi guru dan tenaga...
MIÉLING POÉ BASA INDUNG INTERNASIONAL

MIÉLING POÉ BASA INDUNG INTERNASIONAL

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun,Wargi Salikur. SMAN 21 Bandung dina miéling Poé Basa Indung Internasional, ngayakeun sababaraha kagiatan mangrupa lomba ogé talk show pikeun ngaronjatkeun ajén kasundaan. Dina acara ieu medar ngeunaan Poé Basa...